SPRINGBANK 10 YEAR OLD

Springbank 10 year old là bản giới thiệu hoàn hảo nhất về các “line” sản phẩm nhà Springbank.

Trưởng thành trong sự kết hợp của 2 loại thùng bourbon và sherry, rượu cân bằng từ ngụm đầu tiên cho đến những giọt cuối cùng

Hương vị:

Rượu có mùi quả lê, vani và mạch nha, khói.

Trong vòm miệng có vị mạch nha, sồi, gia vị, nhục đậu khấu và quế, vani.

Kết thúc ngọt ngào với 1 chút vị mặn của muối còn sót lại.